Psychopraktijk
Klein Zwitserland

BEHANDELINGEN

Psychopraktijk Klein Zwitserland biedt zowel generalistische basis-GGZ als gespecialiseerde GGZ: 

Generalistische basis GGZ

Kortdurende psychologische hulp bij lichte tot matig ernstige psychische problemen, waarbij de behandeling vaak kortdurend en klachtgericht is. De verwachting is dat u na 5 tot 10 sessies weer voldoende grip hebt op uw problemen om er zelfstandig mee verder om te kunnen gaan.

Gespecialiseerde GGZ

Intensive psychologische zorg bij problematiek die vaak al langer bestaat en meer complex is (bv angsten, depressies, fobieën en posttraumatische stressklachten). De duur van de behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van bv. de ernst en duur van de klacht, voorgeschiedenis en beschermende factoren.

Behandelaanbod

Bij Psychopraktijk Klein Zwitserland kunnen (jong)volwassenen en ouderen terecht voor de behandeling van diverse psychische klachten zoals:

-   Trauma (enkelvoudig en complex)
-   Angstklachten/ fobieën
-   Somberheid en depressiviteit
-   Emotieregulatieproblemen
-   Verliesverwerking
-   Persoonlijkheidsproblematiek

Ik bied die methode van therapie (of een combinatie) die het beste bij u en de aard van uw problematiek past. Behandelvormen zijn o.a.:

- Cognitieve gedragstherapie
- Oplossingsgerichte psychotherapie
- EMDR
- Schemagerichte psychotherapie
- Inzicht gevende psychotherapie.  

Wanneer verslavingsklachten (bv aan drugs of alcohol) ofwel suicidegedachten of - plannen op de voorgrond staan, is deze praktijk niet zozeer aangewezen. Bij dergelijke klachten is een specialistische behandeling elders (eventueel een opname) geïndiceerd.


WERKWIJZE

Na de aanmelding, waarvoor een verwijzing van de huisarts nodig is, volgt een kort telefonisch aanmeld-gesprek, waarin u vertelt wat de klachten zijn en kijken we of het zinvol is een intakegesprek te plannen. Dan volgt de intakefase, die bestaat uit 2-3 gesprekken van elk drie kwartier en is gericht op het verhelderen van het probleem en de hulpvraag: Wat heeft u ertoe gebracht om nu hulp te zoeken? Wat zijn de klachten? Hoe zijn ze ontstaan? Waar moet de hulp op gericht zijn? Wat zijn uw verwachtingen van therapie?

Na de intakefase zal in een adviesgesprek besproken worden hoe het probleem behandeld gaat worden.  Er wordt een behandelplan opgesteld die door de cliënt en therapeut worden ondertekend, nadat deze is besproken. In het behandelplan staan o.a. de hulpvraag, aard van de problematiek, behandeldoel en de wijze waarop dat bereikt kan worden. Er zullen afspraken worden gemaakt over de vorm, duur en frequentie van de behandeling. Ik streef ernaar om doelgericht en praktisch te werken. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht in de therapie.

Een therapiesessie duurt gewoonlijk 45 minuten tot  60 minuten. Gedurende de therapie zal de voortgang regelmatig met u worden besproken. Hoe lang een therapie duurt hangt af van de complexiteit van de problemen.

Na de intake en bij afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling worden gedaan aan de verwijzer/huisarts over de voortgang en behaalde resultaten. Deze brief wordt pas verzonden als u hem gelezen hebt en toestemming voor verzending geeft. Geeft u geen toestemming dan dient u een privacyverklaring in te vullen. De brief wordt dan uitsluitend in uw dossier opgeslagen.
Na afsluiting van het behandelcontact wordt het dossier van de behandeling gedurende 20 jaar bewaard, zoals bepaald vanuit de wet. U kunt als cliënt echter uitdrukkelijk verzoeken om vernietiging ervan.

U wordt verzocht bij het eerste gesprek uw polis kaart, eventuele verwijsbrief en een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee te brengen. Deze informatie is wettelijk benodigd voor het kunnen starten van een behandeling.

Reguliere gesprekken kunnen worden gecombineerd met e-health van Therapieland. Hierdoor hebt u op elke moment van de dag toegang tot extra informatie, oefeningen en psycho-educatie. Ook is beeldbellen via Therapieland mogelijk. E-health via Therapieland voldoet aan de AVG.

Indien er wordt gecommuniceerd per e-mail, waarbij er sprake is van privacygevoelige informatie, wordt er gebruik gemaakt van ZIVVER (beveiligde mail).