Psychopraktijk
Klein Zwitserland

DE THERAPEUT 

Lydia van der Veen 

Ik werk sinds 1983 in de geestelijke gezondheidszorg. Na enkele jaren gewerkt te hebben als psychiatrisch verpleegkundige, ben ik jaren werkzaam geweest als groepsleidster in diverse kinder- en jeugdinstellingen.

In die jaren ben ik ook psychologie gaan studeren en na mijn afstuderen in 1997 heb ik in eerste instantie als (gezondheidszorg) psycholoog gewerkt in een instelling voor kinderen/ jongeren die moeilijk lerend zijn. Vanaf 2006 ben ik gaan werken als zelfstandig gevestigd therapeut in een groepspraktijk, waar ik de mogelijkheid heb gekregen om achtereenvolgens de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en psychotherapeut te volgen. Inmiddels heb ik al weer jaren een eigen praktijk.

Als zelfstandig gevestigd therapeut is de focus in toenemende mate komen te liggen op de behandeling van volwassenen en vanaf 2023 zal ik alleen nog jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen/ouderen behandelen.

Registraties

BIG registratie Psychotherapeut: BIGnr: 79008565316
BIG registratie Gezondheidszorgpsycholoog: BIGnr : 59008565325//

Geregistreerd zijn in het BIG register betekent wettelijk erkend zijn, en daarmee voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. 


Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP)
Nederlandse Vereniging EMDR (VEN)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
Landelijke Vereniging vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)


Certificering

Psychopraktijk Klein Zwitserland is een gecertificeerde praktijk door de beroepsvereniging LVVP. De accreditatie is geldig tot 31 december 2026