Psychopraktijk
Klein Zwitserland

WELKOM BIJ PSYCHOPRAKTIJK KLEIN ZWITSERLAND

Psychopraktijk Klein Zwitserland is een vrijgevestigde praktijk, die zich richt op psychologische hulp (zowel generalistische basis-GGZ als gespecialiseerde GGZ) aan (jong)volwassenen en ouderen.

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in het omgaan met anderen. Soms lukt het gewoon niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp van een psycholoog nodig zijn.

De psychologische zorg wordt vergoed vanuit de Basisverzekering en de praktijk heeft contracten met de verschillende zorgverzekeraars.